{"1":"\u05d9\u05e0\u05d5\u05d0\u05e8","2":"\u05e4\u05d1\u05e8\u05d5\u05d0\u05e8","3":"\u05de\u05e8\u05e5","4":"\u05d0\u05e4\u05e8\u05d9\u05dc","5":"\u05de\u05d0\u05d9","6":"\u05d9\u05d5\u05e0\u05d9","7":"\u05d9\u05d5\u05dc\u05d9","8":"\u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8","9":"\u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8","10":"\u05d0\u05d5\u05e7\u05d8\u05d5\u05d1\u05e8","11":"\u05e0\u05d5\u05d1\u05de\u05d1\u05e8","12":"\u05d3\u05e6\u05de\u05d1\u05e8"}

חן מזרחי

כיתות ז' עד י"ב בלבד!

  • 12  אוגוסט  | 20:30
  • בית יד לבנים אשדוד
  • 08-5821114
הוספה ליומן 12-08-2019 12-08-2019 true חן מזרחי בית יד לבנים אשדוד

הופעה מיוחדת של חן מזרחי

במסגרת עיר הילדים והנוער,

בבית יד לבנים בשעה 20:30,

כרטיס כניסה ב-10 ש"ח בלבד!

הכניסה לנוער בכיתות ז' עד י"ב בלבד!

 

עמדת קניית כרטיסים:

בקניון הסי מול (קומת כניסה)  כל יום א'-ה' בין 16:00-20:00 יום ו'" 10:00-13:00

ובמרכז העירוני לנוער ע"ש קופף, כל יום בין השעות 9:00-18:00

לפרטים נוספים: 08-8521114- מחלקת הנוער.