{"1":"\u05d9\u05e0\u05d5\u05d0\u05e8","2":"\u05e4\u05d1\u05e8\u05d5\u05d0\u05e8","3":"\u05de\u05e8\u05e5","4":"\u05d0\u05e4\u05e8\u05d9\u05dc","5":"\u05de\u05d0\u05d9","6":"\u05d9\u05d5\u05e0\u05d9","7":"\u05d9\u05d5\u05dc\u05d9","8":"\u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8","9":"\u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8","10":"\u05d0\u05d5\u05e7\u05d8\u05d5\u05d1\u05e8","11":"\u05e0\u05d5\u05d1\u05de\u05d1\u05e8","12":"\u05d3\u05e6\u05de\u05d1\u05e8"}

יוכי ברנדס

בהרצאה חדשה על ספרה החדש אדל

  • 10  פברואר  | 19:00
  • דרך ארץ 8, אשדוד
  • 08-8545130/131/133
הוספה ליומן 10-02-2020 10-02-2020 true יוכי ברנדס דרך ארץ 8, אשדוד

מונארט מרכז תרבות בשיתוף המשרד לקידום מעמד האישה

יוכי ברנדס

בהרצאה חדשה על ספרה החדש

אדל

הסיפור הלא ייאמן על התינוק האסופי שחי בתחתית החברה במזרח אירופה של המאה ה-18 והצליח בבגרותו לחולל

ביהדות את המהפכה המשמעותית ביותר של העת החדשה.

  • מי באמת היה הבעל השם טוב?

  • מה באמת הסתירו מאיתנו אודותיו?

  • האם החסידות אכן שלו?

  • עד כמה תורתו בכלל רלבנטית לחיינו המודרנים במאה העשרים ואחת? 

 

אדל הוא הרומן החשוב והנועז ביותר של יוכי ברנדס. לראשונה אנו מבינים כיצד התפתחה תורתו של הבעל שם טוב שלב אחר שלב, מתוך הנפילות ומתוך העליות שחווה בחייו, וכיצד יצר מהפכה של אינדיבידואליזם

שהקדימה את זמנה, כאשר קבע כי הגאולה תגיע

.בשעה שבני האדם יתקרבו אל הנשמה של עצמם

sdfghj (2)