{"1":"\u05d9\u05e0\u05d5\u05d0\u05e8","2":"\u05e4\u05d1\u05e8\u05d5\u05d0\u05e8","3":"\u05de\u05e8\u05e5","4":"\u05d0\u05e4\u05e8\u05d9\u05dc","5":"\u05de\u05d0\u05d9","6":"\u05d9\u05d5\u05e0\u05d9","7":"\u05d9\u05d5\u05dc\u05d9","8":"\u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8","9":"\u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8","10":"\u05d0\u05d5\u05e7\u05d8\u05d5\u05d1\u05e8","11":"\u05e0\u05d5\u05d1\u05de\u05d1\u05e8","12":"\u05d3\u05e6\u05de\u05d1\u05e8"}

"לאן עפים הברווזים"

פסטיבל אשדוד שירה

  • 24  נובמבר  | 22:30
  • חוף הקשתות 12, אשדוד
  • helboshow@gmail.com
הוספה ליומן 24-11-2019 24-11-2019 true "לאן עפים הברווזים" חוף הקשתות 12, אשדוד

משוררים עם עמיר לב בפאב הזרם! 

בהשתתפות המשוררים: נלי אביטבול פישר, רחל בר יוסף- דדון, סמדר שרת, חיים בר און ועוד..

משוררים ומשוררות ותיקים ומתחילים יתארחו בפאב ״הזרם״ ויקראו משיריהם.

 

*רשימת המשוררים נתונה לשינוי.

 

הכניסה חופשית!

אך ההרשמה מראש: helboshow@gmail.com