{"1":"\u05d9\u05e0\u05d5\u05d0\u05e8","2":"\u05e4\u05d1\u05e8\u05d5\u05d0\u05e8","3":"\u05de\u05e8\u05e5","4":"\u05d0\u05e4\u05e8\u05d9\u05dc","5":"\u05de\u05d0\u05d9","6":"\u05d9\u05d5\u05e0\u05d9","7":"\u05d9\u05d5\u05dc\u05d9","8":"\u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8","9":"\u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8","10":"\u05d0\u05d5\u05e7\u05d8\u05d5\u05d1\u05e8","11":"\u05e0\u05d5\u05d1\u05de\u05d1\u05e8","12":"\u05d3\u05e6\u05de\u05d1\u05e8"}

שני בשלייקס

  • 26  אוגוסט  | 16:00
  • עיריית אשדוד
הוספה ליומן 26-08-2019 16:00 26-08-2019 18:00 שני בשלייקס עיריית אשדוד

המחלקה לרווחת האזרח הוותיק במנהל לשירותים חברתיים, יוזם פעילות מיוחדת עבור אוכלוסיית הוותיקים באשדוד. הפעילות המיוחדת, מציעה סדנאות, מפגשי חברה, מוסיקה טובה, טעימות אותנטיות וחוויה קהילתית לאנשים שנהנים להיות יחד.

הפעילות מתקיימת ברחבת העירייה בין השעות 16:00-18:00.

השתתפות ללא תשלום