{"1":"\u05d9\u05e0\u05d5\u05d0\u05e8","2":"\u05e4\u05d1\u05e8\u05d5\u05d0\u05e8","3":"\u05de\u05e8\u05e5","4":"\u05d0\u05e4\u05e8\u05d9\u05dc","5":"\u05de\u05d0\u05d9","6":"\u05d9\u05d5\u05e0\u05d9","7":"\u05d9\u05d5\u05dc\u05d9","8":"\u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8","9":"\u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8","10":"\u05d0\u05d5\u05e7\u05d8\u05d5\u05d1\u05e8","11":"\u05e0\u05d5\u05d1\u05de\u05d1\u05e8","12":"\u05d3\u05e6\u05de\u05d1\u05e8"}

ליקוט צמחים והכנת סוכריות מזרעי בר-20/9

  • 20  ספטמבר  | 09:30
  • פארק אשדוד עד הלום
  • 08-8545481
הוספה ליומן 20-09-2021 20-09-2021 true ליקוט צמחים והכנת סוכריות מזרעי בר-20/9 פארק אשדוד עד הלום

רכישת כרטיסים

ליקוט צמחים והכנת סוכריות מזרעי בר

  • שני, 20 ספטמבר 2021 בשעה 09:30
  • נקודת מפגש: פארק אשדוד עד הלום
  • מחיר 30 ₪
לינק לרכישת כרטיסים

ליקוט צמחים והכנת סוכריות מזרעי בר

השפע בטבע – ליקוט צמחים אכילים ובריאים בטבע

ניפגש בפארק עד-הלום בשעה 09:30.

נכיר את צמחי העונה האכילים שנמצאים בשדות, נטעם, נטייל, נלקט, נבין איזה שפע יש בשדות ונהנה מהטבע,

ובסיום נכין סוכריות משולבות זרעי בר.

 

• תאריך:20.9.2021 
• שעה: 9:30 

נקודת מפגש: כניסה לפארק אשדוד עד הלום
• מחיר: 30 ₪ לאדם

לפרטים נוספים ניתן לפנות לג'ני-jennyva@ashdod.muni.il

*במקרה של פחות מ-20 נרשמים הסיור לא מתקיים.

 שימו לב: ביטול רכישת כרטיסים ב-24 שעות שלפני הפעילות יחוייב ב-100 אחוז מהעלות.

לינק לרכישת כרטיסים