אנדרטת אגוז

אגוז הייתה ספינה ששימשה לעליית יהודי מרוקו למדינת ישראל. הספינה פעלה בחשאי, היהודים העולים פעלו בניגוד למדיניות בארצם. בשנת 1961 טבעה הספינה על כל 44 נוסעיה. האנדרטה ממוקמת במפגש הרחובות דב גור ושלמה בן יוסף.

  • במפגש הרחובות דב גור ושלמה בן יוסף.