המרינה הכחולה

צורתו של אגן העגינה קרוב לעיגול ובמרכזו רציף הנשלח כזרוע למרכז האגן. הרציף בנוי בדומה למנורה והוא שולח שלושה רציפי אצבע לכל צד.

  • המרינה הכחולה, אשדוד