פסל הדג הגדול

פסל הדג הגדול, ממקומם בגבעת יונה שעל פי המיתוס המקומי זהו המקום אליו נפלט יונה הנביא על ידי דג גדול.

  • גבעת יונה, אשדוד